Aktuální dokumenty a sdělení OÚ občanům

Vážení spoluobčané, jednotlivé dokumenty jsou volně k zhlédnutí a stažení. Pro zobrazení je nutno mít nainstalovaný prohlížeč PDF Dokumentů, nejlépe Adobe Acrobat reader.

Tato stránka je věnována dokumentům, které jsou zveřejněny občanům formou rozhlasu a místní vývěskou atp. Platnost je vždy do data sejmutí!

Vyvěšeno dne Popis dokumentu Sejmuto dne Typ Stáhnout
         
20.3.2020  Mimořádné opatření - doba pro seniory    PDF    Stáhnout
24.1.2020  Usnesení - čas a místo dražebního jednání 120 EX 26438/16-260    PDF    Stáhnout
3.1.2020  Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy - příloha    PDF    Stáhnout
3.1.2020  Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy    PDF    Stáhnout
31.12.2019  Výhledový rozpočet obce na rok 2022    PDF    Stáhnout
31.12.2019  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2020    PDF    Stáhnout
19.12.2019  Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o územním plánu    PDF    Stáhnout
19.12.2019  Obecně závazná vyhláška č. 1/2019    PDF    Stáhnout
3.12.2019  Oznámení-veřejné zasedání č. 12 dne 11. 12. 2019  12.12.2019  PDF    Stáhnout
26.11.2019  Výhled rozpočtu obce Tlumačov na rok 2022    PDF    Stáhnout
26.11.2019  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2020    PDF    Stáhnout
25.11.2019  Návrh výhledu rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2021 - 2022    PDF    Stáhnout
25.11.2019  Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2020    PDF    Stáhnout
25.11.2019  ROZPOČTOVÝ VÝHLED ÚČELOVÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ LAZCE NA OBDOBÍ 2020 - 2023    PDF    Stáhnout
25.11.2019  Návrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE na rok 2020    PDF    Stáhnout
6.11.2019  Komplexní pozemkové úpravy v kú Tlumačov - pověření ke vstupu k výkonu činnosti  22.11.2019  PDF    Stáhnout
4.9.2019  Rozpočtový doklad - rozpočtové opatření č. 4    PDF    Stáhnout
8.8.2019  Dražební vyhláška - 165 EX 00037/19-014    PDF    Stáhnout
26.7.2019  Veřejná vyhláška - Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu    PDF    Stáhnout
24.7.2019  Rozpočtový doklad - rozpočtové opatření č. 3    PDF    Stáhnout
25.6.2019  Rozpočtový doklad - rozpočtová změna č. 2    PDF    Stáhnout
30.5.2019  Návrh závěrečného účtu za rok 2018 DSO Domažlicko    PDF    Stáhnout
30.5.2019  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko    PDF    Stáhnout
30.5.2019  Nařízení Města Domažlice č. 1/2019 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy    PDF    Stáhnout
30.5.2019  Výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje pro obec Tlumačov    PDF    Stáhnout
30.5.2019  Rozpočtový doklad - rozpočtové opatření č. 1    PDF    Stáhnout
7.5.2019  Zápis o projednání vyúčtování provozování ČOV a kanalizace 2018    PDF    Stáhnout
7.5.2019  Přehled položek výpočtu ceny pro vodné a stočné    PDF    Stáhnout
30.4.2019  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov za rok 2018    PDF    Stáhnout
30.4.2019  Obec Tlumačov - Rozvaha 2018    PDF    Stáhnout
30.4.2019  Obec Tlumačov - Výkaz zisků a ztrát 2018    PDF    Stáhnout
30.4.2019  Návrh závěrečného účtu obce 2018    PDF    Stáhnout
23.4.2019  Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy    PDF    Stáhnout
15.4.2019  Oznámení o jmenování zapisovatele OVK pro volby do Evropského parlamentu     PDF    Stáhnout
2.4.2019  Stanovení minimálního počtu OVK pro volby do Evropského parlamentu    PDF    Stáhnout
23.1.2019  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 129/2018    PDF    Stáhnout
23.1.2019  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 128/2018    PDF    Stáhnout
23.1.2019  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 127/2018    PDF    Stáhnout
23.1.2019  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 126/2018    PDF    Stáhnout
23.1.2019  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 125/2018    PDF    Stáhnout
7.1.2019  Kalkulace ceny stočného pro rok 2019    PDF    Stáhnout
7.1.2019  Výhledový rozpočet obce na rok 2021    PDF    Stáhnout
7.1.2019  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2019    PDF    Stáhnout
21.12.2018  Rozpočtový doklad - rozpočtové opatření č. 7    PDF    Stáhnout
19 12 2018  Obecně závazná vyhláška č. 1/2018    PDF    Stáhnout
3.12.2018  Výhled rozpočtu obce Tlumačov na rok 2021    PDF    Stáhnout
3.12.2018  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2019    PDF    Stáhnout
29.11.2018  Rozpočtový doklad - rozpočtová změna č. 6    PDF    Stáhnout
20.11.2018  Návrh výhledu rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2020 - 2021    PDF    Stáhnout
20.11.2018  Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2019    PDF    Stáhnout
16.10.2018  Zápis z kontroly provedené Finančním výborem dne 20. 9. 2018    PDF    Stáhnout
8.10.2018  Volby do zastupitelstev obcí - zápis o výsledku    PDF    Stáhnout
27.9.2018  Rozpočtový doklad - rozpočtové opatření č. 5    PDF    Stáhnout
25.9.2018  Veřejná vyhláška PK o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK    PDF    Stáhnout
20.9.2018  Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu PČR    PDF    Stáhnout
20.9.2018  Rozpočtový doklad - rozpočtová změna č. 4    PDF    Stáhnout
20.9.2018  Strategie rozvoje obce - projektové listy    PDF    Stáhnout
28.6.2018  Rozhodnutí Prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu P ČR a do zastupitelstev obcí    PDF    Stáhnout
28.6.2018  Oznámení o počtu členů zastupitelstva Obce Tlumačov    PDF    Stáhnout
28.6.2018  Rozpočtový doklad - rozpočtové opatření č. 3    PDF    Stáhnout
11.6.2018  Vyhlášení voleb do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí    PDF    Stáhnout
1.6.2018  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lazce    PDF    Stáhnout
23.5.2018  Závěrečný účet Svazku Domažlicko 2017    PDF    Stáhnout
23.5.2018  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko    PDF    Stáhnout
15.5.2018  Závěrečný účet Lazce 2017    PDF    Stáhnout
10.5.2018  Rozpočtový doklad - rozpočtové opatření č. 2    PDF    Stáhnout
17.4.2018  Obec Tlumačov - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017    PDF    Stáhnout
17.4.2018  Obec Tlumačov - Rozvaha 2017    PDF    Stáhnout
17.4.2018  Obec Tlumačov - Výkaz zisků a ztrát 2017    PDF    Stáhnout
17.4.2018  Závěrečný účet obce 2017    PDF    Stáhnout
28.2.2018  Omezení dopravy - Všeruby    PDF    Stáhnout
27.2.2018  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov za rok 2017    PDF    Stáhnout
27.2.2018  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov za rok 2017    PDF    Stáhnout
23.2.2018  Zveřejnění záměru směny pozemků    PDF    Stáhnout
20.2.2018  Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ  11.3.2018  PDF    Stáhnout
13.2.2018  Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK    PDF    Stáhnout
5.2.2018  Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad    PDF    Stáhnout
19.1.2018  Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo    PDF    Stáhnout
4.1.2018  Výhledový rozpočet obce na rok 2020    PDF    Stáhnout
4.1.2018  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2018    PDF    Stáhnout
8.12.2017  Obecně závazná vyhláška č. 2/2017    PDF    Stáhnout
7.12.2017  Rozpočtový doklad - rozpočtové opatření č. 7    PDF    Stáhnout
28.12.2017  Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR    PDF    Stáhnout
14.12.2017  Pozvánka na první zasedání volební komise - volba Prezidenta ČR    PDF    Stáhnout
23.11.2017  Oznámení o stanovení volebního okrsku pro volbu prezidenta republiky    PDF    Stáhnout
21.11.2017  Návrh rozpočtu 2018 a výhled rozpočtu 2019, 2020 - Mateřská škola    PDF    Stáhnout
21.11.2017  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Domažlicko 2019-2020    PDF    Stáhnout
21.11.2017  Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2018    PDF    Stáhnout
21.11.2017  Výhled rozpočtu obce Tlumačov na rok 2020    PDF    Stáhnout
21.11.2017  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2018    PDF    Stáhnout
9.11.2017  Zadání územního plánu Tlumačov    PDF    Stáhnout
9.11.2017  Rozpočtový doklad - rozpočtové opatření č. 6    PDF    Stáhnout
13.11.2017  Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové vol. komise pro volbu prezidenta republiky    PDF    Stáhnout
10.11.2017  Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací    PDF    Stáhnout
17.10.2017  Rozpočtový doklad - úprava v rámci paragrafů 105    PDF    Stáhnout
17.10.2017  Rozpočtový doklad - rozpočtové opatření č. 5    PDF    Stáhnout
25.10.2017  Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Tlumačov    PDF    Stáhnout
24.10.2017  Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 20.-21.10. 2017    PDF    Stáhnout
5.10.2017  Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR    PDF    Stáhnout
27.9.2017  Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)    PDF    Stáhnout
25.9.2017  Pozvánka na zasedání okrskové volební komise    PDF    Stáhnout
21.9.2017  Rozpočtový doklad - úprava v rámci paragrafů 104    PDF    Stáhnout
21.9.2017  Rozpočtový doklad - rozpočtové opatření č. 4    PDF    Stáhnout
5.9.2017  Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise    PDF    Stáhnout
1.9.2017  Návrh zadání územního plánu Tlumačov    PDF    Stáhnout
21.8.2017  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 671/2, 671/13, 671/15, a 671/16    PDF    Stáhnout
21.8.2017  Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým - Lesní ochranná služba    PDF    Stáhnout
21.8.2017  Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým - Orgány státní správy lesů    PDF    Stáhnout
21.8.2017  Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým - doporučené opatření v ochraně lesa    PDF    Stáhnout
21.8.2017  Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým    PDF    Stáhnout
18.8.2017  Oznámení o stanovení počtu členů OVK a o poctu a sídle volebních okrsku pro volby do PSP ČR    PDF    Stáhnout
31.7.2017  Rozpočtový doklad - oprava položek rozpočtu v rámci schválených paragrafů     PDF    Stáhnout
31.7.2017  Rozpočtový doklad - rozpočtové opatření č. 3    PDF    Stáhnout
14.7.2017  Oznámení - uzavírka silnice    PDF    Stáhnout
14.7.2017  Oznámení - uzavírka silnice - příloha 1    PDF    Stáhnout
14.7.2017  Oznámení - uzavírka silnice - příloha 2    PDF    Stáhnout
16.6.2017  Oznámení o lhůtě a místě převzetí lesních hospodářských osnov    PDF    Stáhnout
15.6.2017  Rozpočtová změna č. 2    PDF    Stáhnout
14.6.2017  Závěrečný účet Lazce 2016    PDF    Stáhnout
6.6.2017  Závěrečný účet Svazku Domažlicko 2016    PDF    Stáhnout
6.6.2017  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko    PDF    Stáhnout
5.6.2017  Konkurz na ředitele/ředitelku Mateřské školy    PDF    Stáhnout
31.5.2017  Přezkoumání hospodaření 2016- rozvaha    PDF    Stáhnout
31.5.2017  Přezkoumání hospodaření 2016-příloha    PDF    Stáhnout
31.5.2017  Přezkoumání hospodaření 2016-výkaz zisku a ztrát     PDF    Stáhnout
31.5.2017  Přezkoumání hospodaření PK 2016    PDF    Stáhnout
18.5.2017  Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 na udržitelný rozvoj území - mapa    PDF    Stáhnout
18.5.2017  Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 na udržitelný rozvoj území    PDF    Stáhnout
5.5.2017  Průtah obcí - část 1    PDF    Stáhnout
5.5.2017  Průtah obcí - část 2    PDF    Stáhnout
5.5.2017  Průtah obcí - část 3    PDF    Stáhnout
5.5.2017  Průtah obcí - část 4    PDF    Stáhnout
5.5.2017  Průtah obcí - přehled    PDF    Stáhnout
2.5.2017  Závěrečný účet obce 2016    PDF    Stáhnout
2.5.2017  Závěrečný účet MŠ 2016    PDF    Stáhnout
19.4.2017  Rozpočtové opatření č. 1  19.7.2017  PDF    Stáhnout
29.3.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 4    PDF    Stáhnout
29.3.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 3    PDF    Stáhnout
29.3.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 2    PDF    Stáhnout
29.3.2017  Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 1    PDF    Stáhnout
29.3.2017  Informace občanům ČOV a kanalizace Tlumačov    PDF    Stáhnout
2.3.2017  Oznámení - uzavírka silnice    PDF    Stáhnout
2.3.2017  Oznámení - uzavírka silnice - příloha 2    PDF    Stáhnout
2.3.2017  Oznámení - uzavírka silnice - příloha 1    PDF    Stáhnout
8.2.2017  Obecně závazná vyhláška č. 1/2017    PDF    Stáhnout
3.1.2017  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2017    PDF    Stáhnout
1.12.2016  Pozvánka na jednání valné hromady svazku Domažlicko  8.12.2016  PDF    Stáhnout
30.11.2016  Výhled rozpočtu obce Tlumačov na rok 2019    PDF    Stáhnout
30.11.2016  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2017    PDF    Stáhnout
22.11.2016  Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2017    PDF    Stáhnout
11.11.2016  Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník) - příloha    PDF    Stáhnout
11.11.2016  Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník)    PDF    Stáhnout
7.11.2016  Svazek Domažlicko - Smlouva o poskytnutí dotace    PDF    Stáhnout
12.10.2016  Rozhodnutí - úplnou (pro veškerý provoz) uzavírku provozu na silnici III. tř. č. 1904, (křižovatka silnice III. tř. č. 1904 a silnice III. tř. č. 1903) - příloha č. 2    PDF    Stáhnout
12.10.2016  Rozhodnutí - úplnou (pro veškerý provoz) uzavírku provozu na silnici III. tř. č. 1904, (křižovatka silnice III. tř. č. 1904 a silnice III. tř. č. 1903) - příloha č. 1    PDF    Stáhnout
12.10.2016  Rozhodnutí - úplnou (pro veškerý provoz) uzavírku provozu na silnici III. tř. č. 1904, (křižovatka silnice III. tř. č. 1904 a silnice III. tř. č. 1903)    PDF    Stáhnout
11.10.2016  Rozhodnutí - stanovení přechodných úprav provozu na poz. komunikacích - příloha 7    PDF    Stáhnout
11.10.2016  Rozhodnutí - stanovení přechodných úprav provozu na poz. komunikacích - příloha 6    PDF    Stáhnout
11.10.2016  Rozhodnutí - stanovení přechodných úprav provozu na poz. komunikacích - příloha 5    PDF    Stáhnout
11.10.2016  Rozhodnutí - stanovení přechodných úprav provozu na poz. komunikacích - příloha 4    PDF    Stáhnout
11.10.2016  Rozhodnutí - stanovení přechodných úprav provozu na poz. komunikacích - příloha 3     PDF    Stáhnout
11.10.2016  Rozhodnutí - stanovení přechodných úprav provozu na poz. komunikacích - příloha 2     PDF    Stáhnout
11.10.2016  Rozhodnutí - stanovení přechodných úprav provozu na poz. komunikacích    PDF    Stáhnout
4.10.2016  Oznámení - stanovení přechodných úprav provozu na poz. komunikacích - příloha 5    PDF    Stáhnout
4.10.2016  Oznámení - stanovení přechodných úprav provozu na poz. komunikacích - příloha 4    PDF    Stáhnout
4.10.2016  Oznámení - stanovení přechodných úprav provozu na poz. komunikacích - příloha 2    PDF    Stáhnout
4.10.2016  Oznámení - stanovení přechodných úprav provozu na poz. komunikacích - příloha 3    PDF    Stáhnout
4.10.2016  Oznámení - stanovení přechodných úprav provozu na poz. komunikacích    PDF    Stáhnout
20.9.2016  Oznámení k volbám do zastupitelstva Plzeňského kraje     PDF    Stáhnout
31.8.2016  Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise    PDF    Stáhnout
26.8.2016  Schéma pro označení pracovních míst    PDF    Stáhnout
26.8.2016  Plán - hlavní stoka    PDF    Stáhnout
26.8.2016  Opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích    PDF    Stáhnout
26.8.2016  Mapa uzavírek - kanalizace    PDF    Stáhnout
2. 6. 2016  Stavební povolení III 1903 Domažlice-Tlumačov-Mrákov    PDF    Stáhnout
2. 6. 2016  Závěrečný účet Svazku Domažlicko za rok 2015    PDF    Stáhnout
2. 6. 2016  Závěrečný účet obce 2015    PDF    Stáhnout
2. 6. 2016  Závěrečný účet MŠ 2015    PDF    Stáhnout
2. 6. 2016  Přezkoumání hospodaření PK 2015    PDF    Stáhnout
2. 6. 2016  Přezkoumání hospodaření 2015-výkaz zisku a ztrát    PDF    Stáhnout
2. 6. 2016  Přezkoumání hospodaření 2015-příloha    PDF    Stáhnout
2. 6. 2016  Přezkoumání hospodaření 2015- rozvaha    PDF    Stáhnout
2. 6. 2016  Závěrečný účet Lazce 2015    PDF    Stáhnout
31.5.2016  NÁVRH (PODNĚT) NA POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TLUMAČOV  31.7.2016  PDF    Stáhnout
14.4.2016  Oznámení o zahájení stavebního řízení - silnice III/1903  2.5.2016  PDF    Stáhnout
4.5.2016  Oznámení o zamýšleném převodu - státní pozemkový úřad    PDF    Stáhnout
20.4.2016  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1548/6 v k.ú. Pelechy    PDF    Stáhnout
9.3.2016  Zveřejnění záměru - pronájem nebytových prostor čp. 100 - pohostinství     PDF    Stáhnout
24.2.2016  Obecně závazná vyhláška č. 1/2016    PDF    Stáhnout
11.2.2016  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2016 - Příjmová část    PDF    Stáhnout
11.2.2016  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2016 - Výdajová část    PDF    Stáhnout
2.2.2016  Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje    PDF    Stáhnout
2.2.2016  Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry    PDF    Stáhnout
2.2.2016  NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE    PDF    Stáhnout
2.2.2016  OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY    PDF    Stáhnout
2.12.2015  Výhled rozpočtu obce Tlumačov na rok 2018 - Výdajová část    PDF    Stáhnout
2.12.2015  Výhled rozpočtu obce Tlumačov na rok 2018 - Příjmová část    PDF    Stáhnout
1.12.2015  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2016 - Výdajová část    PDF    Stáhnout
1.12.2015  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2016 - Příjmová část    PDF    Stáhnout
24.11.2015  Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2016    PDF    Stáhnout
22.10.2015  Obecně závazná vyhláška č. 2/2015    PDF    Stáhnout
29.6.2015  Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Pelechy    PDF    Stáhnout
10.6.2015  Oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hosp. osnov    PDF    Stáhnout
9.6.2015  Závěrečný účet 2014 - DSO Lazce    PDF    Stáhnout
25.5.2015  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014 - Svazek Domažlicko    PDF    Stáhnout
25.5.2015  Závěrečný účet 2014 - Svazek Domažlicko    PDF    Stáhnout
18.5.2015  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014    PDF    Stáhnout
18.5.2015  Výkaz zisku a ztrát OÚ 2014    PDF    Stáhnout
18.5.2015  Závěrečný účet OÚ 2014    PDF    Stáhnout
18.5.2015  Rozvaha OÚ 2014    PDF    Stáhnout
18.5.2015  Rozvaha MŠ 2014    PDF    Stáhnout
11.5.2015  Zveřejnění záměru - pronájem nebytových prostor čp. 100 - pohostinství    PDF    Stáhnout
15.1.2015  zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje    PDF    Stáhnout
15.1.2015  zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“    PDF    Stáhnout
7.1.2015  zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Národní plán povodí Labe    PDF    Stáhnout
2.1.2015  oznámení koncepce - Národní plán povodí Dunaje    PDF    Stáhnout
2.1.2015  Zveřejnění záměru - pronájem pozemku 1507/2    PDF    Stáhnout
18.12.2014  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2015 - Příjmová část    PDF    Stáhnout
18.12.2014  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2015 - Výdajová část    PDF    Stáhnout
25.11.2014  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2015 - Výdajová část  10.12.2014  PDF    Stáhnout
25.11.2014  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2015 - Příjmová část  10.12.2014  PDF    Stáhnout
25.11.2014  Zveřejnění záměru pronájem nebytových prostor k nepodnikatelskému užívání Mateřské školy v obci Tlumačov   10.12.2014  PDF    Stáhnout
11.10.2014  Volby do zastupitelstev obcí - zápis o výsledku    PDF    Stáhnout
3.10.2014  Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů     PDF    Stáhnout
22.9.2014  Volby do zastupitelstev obcí - oznámení o době a místě konání voleb    PDF    Stáhnout
11.9.2014  Volby do zastupitelstev obcí - jmenování členů okrskové volební komise    PDF    Stáhnout
10.9.2014  Zveřejnění záměru pronájem části pozemku p.č. 593/1 ostatní plocha v k.ú. Tlumačov u Domažlic   28.9.2014  PDF    Stáhnout
25.8.2014  Volby do zastupitelstev obcí - jmenování zapisovatele    PDF    Stáhnout
8.8.2014  Volby do zastupitelstev obcí - o počtu a sídle volebních okrsků a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise    PDF    Stáhnout
24.7.2014  Zveřejnění záměru - prodej pozemku    PDF    Stáhnout
10.7.2014  Volby do zastupitelstev obcí - zveřejnění volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a počtu podpisů na peticích    PDF    Stáhnout
5.5.2014  Volby do Evr. parlamentu - oznámení o konání    PDF    Stáhnout
16.4.2014  Závěrečný účet obce za rok 2013    PDF    Stáhnout
16.4.2014  Přezkoumání hospodaření 2013 - závěrka MŠ  7.5.2014  PDF    Stáhnout
16.4.2014  Přezkoumání hospodaření 2013 - výkaz zisku a ztráty  7.5.2014  PDF    Stáhnout
16.4.2014  Přezkoumání hospodaření 2013 - rozvaha  7.5.2014  PDF    Stáhnout
16.4.2014  Přezkoumání hospodaření 2013 - příloha  7.5.2014  PDF    Stáhnout
16.4.2014  Přezkoumání hospodaření 2013 - protokol MŠ  7.5.2014  PDF    Stáhnout
16.4.2014  Přezkoumání hospodaření 2013 - protokol Obec  7.5.2014  PDF    Stáhnout
16.4.2014  Přezkoumání hospodaření 2013 - zpráva  7.5.2014  PDF    Stáhnout
2.4.2014  Volby do Evr. parlamentu - jmenování zapisovatele    PDF    Stáhnout
19.3.2014  Volby do Evr. parlamentu - stanovení počtu čl. okrskové komise    PDF    Stáhnout
30.1.2014  Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku  18.2.2014  PDF    Stáhnout
10.12.2013  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2014 - Příjmová část  31.12.2013  PDF    Stáhnout
10.12.2013  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2014 - Výdajová část  31.12.2013  PDF    Stáhnout
10.12.2013  Zveřejnění záměru - prodej pozemku  30.12.2013  PDF    Stáhnout
10.12.2013  Zveřejnění záměru - pronájem nebytových prostor  30.12.2013  PDF    Stáhnout
22.11.2013  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2014 - Příjmová část  10.12.2013  PDF    Stáhnout
22.11.2013  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2014 - Výdajová část  10.12.2013  PDF    Stáhnout
19.11.2013  Zveřejnění záměru směny pozemku  10.12.2013  PDF    Stáhnout
23.9.2013  Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise    PDF    Stáhnout
23.9.2013  Oznámení o počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny ČR    PDF    Stáhnout
13.5.2013  Zveřejnění záměru prodeje pozemku  3.6.2013  PDF    Stáhnout
6.4.2013  Uzávěrka MŠ Tlumačov 2012    PDF    Stáhnout
6.4.2013  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření    PDF    Stáhnout
6.4.2013  Závěrečný účet obce za rok 2012    PDF    Stáhnout
26.3.2013  Oznámení o zahájení společného řízení - Naučná stezka  12.4.2013  PDF    Stáhnout
1.3.2013  Zveřejnění záměru pronájmu pozemku  19.3.2013  PDF    Stáhnout
1.3.2013  Zveřejnění záměru prodeje pozemku  19.3.2013  PDF    Stáhnout
12.12.2012  Zveřejnění záměru prodeje pozemku  31.12.2012  PDF    Stáhnout
14.1.2013  Oznámení o konání 2. kola voleb prezidenta ČR    PDF    Stáhnout
9.1.2013  Zveřejnění záměru Plzeňského kraje o prodeji nemovitostí  9.2.2013  PDF    Stáhnout
26.12.2012  Oznámení o konání voleb prezidenta ČR    PDF    Stáhnout
13.12.2012  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2013 - Příjmová část    PDF    Stáhnout
13.12.2012  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2013 - Výdajová část    PDF    Stáhnout
13.12.2012  Oznámení a svolání prvního zasedání okrskové volební komise    PDF    Stáhnout
13.12.2012  Oznámení o delegování členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR    PDF    Stáhnout
28.11.2012  Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volba prezidenta ČR    PDF    Stáhnout
23.11.2012  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2013 - Příjmová část     PDF    Stáhnout
23.11.2012  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2013 - Výdajová část    PDF    Stáhnout
9.11.2012  Oznámení o počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR    PDF    Stáhnout
26.9.2012  Oznámení o konání voleb    PDF    Stáhnout
27.8.2012  Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise    PDF    Stáhnout
9.8.2012  Oznámení o počtu členů okrskové volební komise    PDF    Stáhnout
31.5.2012  Nařízení Státní veterinární správy    PDF    Stáhnout
1.5.2012  Zveřejnění záměru o pronájmu pozemku  19.2.2012  PDF    Stáhnout
10.4.2012  Uzávěrka MŠ Tlumačov 2011  27.4.2012  PDF    Stáhnout
10.4.2012  Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření  27.4.2012  PDF    Stáhnout
10.4.2012  Závěrečný účet obce za rok 2011  27.4.2012  PDF    Stáhnout
17.2.2012  Zveřejnění záměru prodeje pozemku.Pelechy    PDF    Stáhnout
7.12.2011  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2012 - Příjmová část    PDF    Stáhnout
7.12.2011  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2012 - Výdajová část    PDF    Stáhnout
19.11.2011  Návrh rozpočtu obce 2012 - příjmy    PDF    Stáhnout
19.11.2011  Návrh rozpočtu obce 2012 - výdaje    PDF    Stáhnout
7.11.2011  Zveřejnění záměru - Pronájem nebytových prostor budovy č.p.100, nacházející se na pozemku parc.č. 269/2, v k.ú. Tlumačov, který je zapsán na L.V. 1  31.12.2011  PDF    Stáhnout
11.8.2011  Oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov    PDF    Stáhnout
16.5.2011  Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel    PDF    Stáhnout
14.4.2011  Závěrečný účet obce za rok 2010    PDF    Stáhnout
14.4.2011  Uzávěrka MŠ Tlumačov 2010    PDF    Stáhnout
14.4.2011  Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření 1    PDF    Stáhnout
14.4.2011  Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření 2    PDF    Stáhnout
07.01.2011  Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za odpady     PDF    Stáhnout
10.12.2010  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2011 - Výdajová část     PDF    Stáhnout
10.12.2010  Rozpočet obce Tlumačov na rok 2011 - Příjmová část     PDF    Stáhnout
23.11.2010  Návrh rozpočtu 2011    PDF    Stáhnout
23.11.2010  Návrh rozpočtu 2011 - příjmy    PDF    Stáhnout
16.7.2010  Oznámení o zahájení řízení o územním plánu obce Tlumačov  30.9.2010  PDF    Stáhnout
31.5.2010  Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28-29.5.2010  30.6.2010  PDF    Stáhnout
19.4.2010  Závěrečný účet obce za rok 2009  30.6.2010  PDF    Stáhnout
19.4.2010  Závěrečný účet obce za rok 2009 - příloha č.2 (rozvaha - bilance)  30.6.2010  PDF    Stáhnout
19.4.2010  Závěrečný účet obce za rok 2009 - příloha č.1 (přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov za rok 2009)  30.6.2010  PDF    Stáhnout
4.12.2009  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2010 - Výdajová část část    PDF    Stáhnout
4.12.2009  Návrh rozpočtu obce Tlumačov na rok 2010 - Příjmová část    PDF    Stáhnout
9.6.2009  Výsledky voleb do Evropského parlamentu (5-6.6.2009 Tlumačov)  22.6.2009  PDF    Stáhnout
23.1.2009  Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za odpady  9.2.2009  PDF    Stáhnout
3.12.2008  Návrh rozpočtu na rok 2009 - výdejová část    PDF    Stáhnout
3.12.2008  Návrh rozpočtu na rok 2009 - příjmová část    PDF    Stáhnout
1.7.2008  Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Berounky  31.12.2008  PDF    Stáhnout
14.12.2007  Přehled rozpočtu obce Tlumačov na rok 2008    PDF    Stáhnout
14.12.2007  Přehled rozpočtu obce Tlumačov na rok 2008    PDF    Stáhnout
12.12.2007  Rozpis veřejného zasedání zastupitelstva na rok 2008  12.12.2008  PDF    Stáhnout
4.12.2007  Účetní uzávěrka Obce Tlumačov sestavená k 31.12.2006  4.1.2008  PDF    Stáhnout
3.12.2007  Závěrečný účet obce za rok 2006  3.1.2008  PDF    Stáhnout
7.11.2007  Rozpočtová zněna č,.2/2007 ze dne 7.11.2007  7.12.2007  PDF    Stáhnout
4.9.2007  Zápis z kontrolního dne akce Tlumačov - úprava toku  30.9.2007  PDF    Stáhnout
10.9.2007  Humanitární akce ČČK  19.9.2007  PDF    Stáhnout
20.6.2007  Dvouměsíční záchranářská hra "Záchranářské léto 2007"  1.9.2007  PDF    Stáhnout
18.4.2007  Pozvánka na besedu o dárcovství krve  27.4.2007  PDF    Stáhnout
30.3.2007  Rozpočtová změna č.1/2007 předložená k projednání na zastupitelstvu dne 30.3.2007    PDF    Stáhnout
22.3.2007  Humanitární akce ČČK Tlumačov  28.3.2007  PDF    Stáhnout
Oficiální stránky obce Tlumačov okres Domažlice
© 2006 Obec Tlumačov. Všechna práva vyhrazena. Design by seba@email.cz, webmaster vhorn@seznam.cz
čtvrtek 9. 4. 2020
svátek má Dušan
tisk