Dnes je 19. červenec 2024 // Svátek má Čeněk

Obsah stránky

Do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí

úterý, 02. únor 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Informace, do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí od Finančního úřadu.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ
Hálkova 14, 305 72 Plzeň

Do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí
Zákonný termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí připadá letos na pondělí 1. února 2021. Poplatníci jsou povinni podat, pokud u nich v roce předcházejícím, tj. v roce 2020, došlo ke změně např. z důvodu prodeje, nákupu, zdědění, darování, přijetí daru nemovité věci nebo došlo ke změně osoby poplatníka. Stejný termín platí také pro nové poplatníky, kteří v uplynulém roce nabyli svou první nemovitost.
Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii koronaviru prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. dubna 2021.
V případě, kdy je nemovitá věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši pouze svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do 1. února 2021, neboť tato lhůta vyplývá ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit. V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 1. dubna 2021.
V souvislosti s přetrvávajícími protiepidemickými opatřeními platí od pondělí 18. ledna 2021 na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj a jeho územních pracovištích omezené úřední hodiny, a to:
pondělí 08.00 – 13.00 h
středa 12.00 – 17.00 h
Přístupné budou poplatníkům v uvedené době pouze podatelny. Mimo úřední hodiny je možné vhodit písemnost do připraveného sběrného boxu.
Pracovníci Finanční správy jsou připraveni poskytnout informace k dani z nemovitých věcí a k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí na níže uvedených kontaktech:
Úřad
Telefonické spojení
E-mailová adresa


Územní pracoviště v Plzni
377 192 111
377 192 396
377 192 480
podatelna2301@fs.mfcr.cz


Územní pracoviště Plzeň-sever
377 192 111
377 192 657
377 192 667
podatelna2302@fs.mfcr.cz


Územní pracoviště Plzeň-jih
371 510 111
371 510 242
371 510 243
podatelna2303@fs.mfcr.cz


Územní pracoviště v Blovicích
371 510 111
371 510 246
371 510 249
podatelna2304@fs.mfcr.cz


Územní pracoviště v Domažlicích
379 718 311
379 718 320
379 718 373
podatelna2305@fs.mfcr.cz


Územní pracoviště v Klatovech
376 343 111
376 343 395
376 343 464
podatelna2308@fs.mfcr.cz


Územní pracoviště v Přešticích
371 510 111
371 510 241
371 510 245
podatelna2311@fs.mfcr.cz


Územní pracoviště v Rokycanech
377 160 700
377 160 711
377 160 713
podatelna2312@fs.mfcr.cz


Územní pracoviště v Tachově
374 619 303
374 619 319
374 619 356
podatelna2313@fs.mfcr.cz


Finanční úřad pro Plzeňský kraj
377 160 111
podatelna2300@fs.mfcr.cz


Územní pracoviště v optimalizovaném provozu 2+2, tj. v Plzeňském kraji územní pracoviště v Horažďovicích, Horšovském Týně, Kralovicích, Nepomuku, Stříbře a v Sušici, zůstávají do 29. ledna 2021 dočasně uzavřena.
Tiskopisy přiznání k dani z nemovitých věcí jsou kromě podatelen dostupné také na internetových stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx/?rok=2020&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06 .
Informace k dani z nemovitých věcí lze nalézt na stránkách Finanční správy pod odkazem https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci .


Daň z nemovitých věcí, resp. její první splátka, pokud celková daň přesáhne 5.000,- Kč, je splatná až 31. května 2021.


Plzeň 14. 1. 2021


Ing. Michaela Hošťálková
tisková mluvčí

Patička stránky