Dnes je 19. červenec 2024 // Svátek má Čeněk

Obsah stránky

Historie obce Tlumačov u Domažlic

 

Tlumačov leží na okraji bývalého pohraničního hvozdu. První písemná zmínka (1325) pochází z opisu nejstaršího chodského privilegia. Při chodské rebelii v r. 1693 se Tlumačovští spojili se sedláky z horního Chodska a uprchli do lesů mezi Tlumačovem a Havlovicemi. Povstání započalo 6. července, ale již 13. července se zástupci chodských vsí mimo Pocinovskývh a Lhotských podrobili vrchnosti. K nejradikálnějším povstalcům náležel tlumačovský Adam Forst, který byl propuštěn teprve v roce 1698 na přímluvu nové vrchnosti, Stadionu. Ve druhém povstání roku 1767 patřili Tlumačovští k nejvzpurnějším sedlákům. Vrchnosti vyčítali, že na jejich gruntech nechala vystavět dvůr Filipsberg - dnešní Filipovu Horu. V roce 1654 žilo ve vsi 27 hospodářů, v roce 1757 to bylo již 57 hospodářů. Roku 1930 se ves skládala ze 111 chalup obydlených 573 obyvateli.

Filipova Hora

Zástavba obce je roztroušená na stráních při silnici z Mrákova do Maxova. Původně zde stával panský dvůr nazvaný po Filipu Janu Stadionovi, majiteli koutskotrhanovského panství. V r. 1780 dvůr vyhořel a byl rozprodán třem poddaným z Maxova, kteří položili základ nové vsi.

Jediným objektem v zájmu památkové péče je kaple v severozápadním cípu návsi v Tlumačově. Jedná se šestibokou stavbu a jehlancovou střechou a zvoničkou (oplechovanou). Příklad vesnické kaple z počátku 19. století.

 

Patička stránky