Dnes je 13. červen 2024 // Svátek má Antonín

Obsah stránky

Erb a prapor obce

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce Tlumačov

Ves, ležící 4 km jižně od Domažlic na pokraji bývalého hraničního hvozdu (první písemná zmínka z r. 1325 - "ves Chodů", 1789 panství Kouty, místní část Filipova Hora, založena před r. 1789 hr. Filipem Janem ze Stadionu).

V kompozicích předkládaných návrhů znaku obce převládá spojení připomínky barokní tlumačovské kaple (atributy jejího patrona sv. Jana Křtitele - kříž nebo květenství třezalky tečkované) a hr. Filipa Jana Stadiona, coby zakladatele Filipovy Hory (tzv. vlčí udice, převzatá z jeho rodového erbu). Některé z návrhů jsou doplněny tradičním symbolem Chodů (ostří čakanu v jedné z jeho historických podob). Svou symboliku mají i užité tinktury. Zatímco modrá symbolizuje místrní potok, červená ve spojení se stříbrnou byla převzata z hraběcího erbu Stadionů. Návrhy znaku provází zjednodušené návrhy obecní vlajky, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.

Miroslav J. V. Pavlů
heraldik

Patička stránky