Dnes je 27. únor 2024 // Svátek má Alexandr

Obsah stránky

Informace k veřejnému vodovodu v Tlumačově

čtvrtek, 25. únor 2021 | ÚŘAD INFORMUJE
Informace k veřejnému vodovodu v Tlumačově

V prosinci roku 2015 byl občanům naší obce doručen DOTAZNÍK-PROJEKT –VODOVOD.

V té době se pro stavbu vodovodu kladně vyjádřilo  51,75 procent majitelů nemovitostí.

 

Přesto byla v roce 2016  zadána studie proveditelnosti, kde bylo zpracováno 5 variant možnosti výstavby vodovodu pro obec Tlumačov.

 

V září roku 2017 byl vypracován odborný posudek a zjednodušená projektová dokumentace vrtu pro zajištění vodního zdroje  TLUMAČOV – HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUMNÝ VRT HV 1 a to u firmy Aquatest  RNDr Vít Holeček.

 

Po provedeném výběrovém řízení jsme uzavřely smlouvu se zhotovitelem Studnařství H a T s.r.o. smlouva byla uzavřena v dubnu 2018.

V souběhu s tímto byla zajištěna dotace u SFŽP ve výši 80 % uznatelných nákladů.

Celkové uznatelné náklady činily 397 569,- Kč.

V měsíci květnu 2018 byly provedeny hydrodynamické zkoušky a  čerpací zkoušky.

 

V druhé polovině roku 2018 bylo provedeno výběrové řízení na projektanta a následně zažádáno o dotaci na Plzeňský kraj. Uznatelné náklady v dotaci byly 351 000,- Kč, a výše dotace činila 50%.

Projektant Ing Miroslav Vondraš.

 

V květnu 2019 investor ČEZ Distribuce provedl výměnu stávajícího kabelu AES 50 za nový kabel AES 120. (  Od kolny ve vlastnictví p. Pinkra přes pozemek p. Vondrovice.)

 

ROZHODNUTÍ- SPOLEČNÉ POVOLENÍ A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI bylo Městským úřadem Domažlice Odborem životního prostředí

vydáno 26. 5. 2020 s nabytím právní moci 30. 6. 2020.

 

Tímto úkonem je schválený projekt VEŘEJNÝ VODOVOD TLUMAČOV a zároveň průzkumný vrt překlopen na vrt- vodní zdroj.

 

V průběhu roku 2020 bylo jednáno se zástupci Plzeňského  kraje ohledně  dotačních možností na akci „Veřejný vodovod Tlumačov“ a zároveň jednáno s MZe ČR.

 

S firmou GPL-INVEST byla projednána a následně podepsána příkazní smlouva  na zajištění inženýrské činnosti a zajištění činností v procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona 134/2016 sb .

 

INFORMACE VEŘEJNÝ VODOVOD TLUMAČOV

 

Předpokládaná roční potřeba vody pro obec Tlumačov

16 135 m3

 

Průměrná denní spotřeba vody 0,46 l.s-1

 

Průměrná denní spotřeba vody s navýšením 0,51 l.s-1

 

Maximální denní spotřeba vody s navýšením 0,77 l.s-1

 

 

Při čerpacích zkoušce změřena vydatnost vrtu 0,8 l.s-1

 

 

 

Rozpočet stavby 20 853 408,75 bez DPH.

Po veřejné soutěži může dojít ke změně.

Předpoklad výše dotace maximálně 70%.

 

Obec Tlumačov má na účtech alokovány finanční zdroje pro akci

VEŘEJNÝ VODOVOD TLUMAČOV

ve výši 7 000 000,- Kč

 

Patička stránky